čeština

Hlavní cíl ČAIPA

ČAIPA si klade za cíl sdružit odborníky a autory metodik pohybových programů pro rodiče kojenců, batolat a předškoláků z celé České a Slovenské republiky i organizace českých komunit v zahraničí. Dále si klade za cíl podpořit kvalitu organizace i činnosti všech organizátorů pohybových aktivit pro rodiče s nejmenšími dětmi, které chtějí nabízet nejenom příjemné, ale také vysoce kvalitní služby. Pro začínající podnikatele, instruktory, anebo pouze pro zájemce, kteří teprve zvažují, zda začít podnikat nebo jen využívat tuto sféru služeb, budou představitelé jednotlivých pohybových aktivit sdružených v ČAIPA poskytovat veškeré informace od úplného začátku, jako je správné zvolení a návaznost vzdělání, přes vyřízení živnosti, až po první samostatné kurzy.

Prvořadým úkolem ČAIPA je následovat myšlenku Evy Kiedroňové a maximálně podpořit úroveň a kvalitu služeb zaměřených na pohybové aktivity pro rodiče s kojenci, batolaty a předškoláky, a to nejenom na území celé České i Slovenské republiky, ale také v organizacích českých komunit v zahraničí.  Cílem je, aby se rodiče i odborníci mohli s důvěrou spolehnout, že doporučené aktivity v jednotlivých centrech, které jsou označené prestižní značkou kvality ČAIPA, probíhají nejenom v souladu s hygienickými zásadami a bezpečnostními opatřeními, ale také s principy, zásadami i kvalitou oficiální metodiky v souladu s právy, potřebami a psychomotorickou vyspělostí dítěte, autorským zákonem, legislativou i dobrými mravy.

S tímto cílem však souvisí podpora pravidelného vzdělávání instruktorů dle oficiálních metodik autorů jednotlivých pohybových aktivit, kteří disponují recenzemi odborníků souvisejících odborných odvětví s kvalitním vývojem dítěte, jako je dětská psychologie, dětská neurologie, otorinolaryngologie, logopedie, fyzioterapie, ortopedie, hygiena a pediatrie.

Z tohoto důvodu ČAIPA soustředí ve svém týmu odbornou komisi sestavenou ze zkušených specialistů jednotlivých odvětví z České i Slovenské republiky. Tato komise bedlivě střeží úroveň a kvalitu metodik pro jednotlivé pohybové aktivity tak, aby byly skutečně na podporu zdravého vývoje dítěte, rodičů i celé rodiny. Autoři metodik různých pohybových aktivit tak mohou nejdříve dle potřeby s těmito specialisty konzultovat nápady pro potřebné úpravy, opatření i změny navržené ve prospěch a ke zvýšení kvality metodiky a poté, co najdou a zajistí potřebná opatření v souladu s jejich doporučením, získat odpovídající odbornou recenzi a garanci všech odborníků, kterých se nějakým způsobem aktivita s dětmi dotýká. Tyto pak budou zveřejněny na stránkách ČAIPA pro každou metodiku jednotlivých aktivit zvlášť.

Pro každou aktivitu s nejmenšími dětmi jsou společné základní znalosti o denním režimu, péči, komunikaci a manipulaci s dítětem v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou vyspělostí v daném věku. Bez těchto znalostí se velice často stává, že dobře myšlená a hezky vypadající činnost rodiče i dítě sice pobaví a uspokojí, ale ve výsledku může dítěti i rodičům uškodit. Jedná se o velmi důležité informace, znalosti a dovednosti, které jsou naštěstí také velmi srozumitelné, přirozené a zajímavé. V důsledku zaujmou a obohatí nejenom instruktory jednotlivých aktivit, ale také rodiče, kterým je potřeba tyto znalosti a dovednosti vhodným způsobem v jednotlivých aktivitách předávat.

Cílem ČAIPA tedy je, abychom společným úsilím předávali rodičům ty nejlepší informace a zkušenosti a učili je pouze dovednosti na podporu kvalitního rozvoje dítěte, spokojenosti rodičů i celé rodiny, tak jak to má ve svém životním krédu Eva Kiedroňová.

Přednášející

 • Eva Kiedroňová Česká republika
  Pátek17.30
  Ukázkové lekce plavání rodičů s dětmi 3-6 měs. a 6-12 měs. věku Zjistit více >>
 • Barbara Kiedroń Česká republika
  Pátek15.00
  Plavání kojenců a batolat v ČR od historie po současnost. Zjistit více >>
 • E. Santos Veloso Portugalsko
  Sobota9.00
  Vývoj nácviku dětského dýchání Zjistit více >>
 • Carlos Santos Portugalsko
  Sobota9.00
  Výuka instruktorů dětského plavání Zjistit více >>
 • S. Rossi Madormo Brazílie
  Sobota9.00
  Význam a způsob nácviku výdechů do vody a potápění dětí Zjistit více >>
 • Raffaele Madormo Brazílie
  Sobota9.00
  Význam a způsob nácviku výdechů do vody a potápění dětí Zjistit více >>
 • Dorica Šajber, Ph.D. Slovinsko
  Neděle11.30
  Cvičení ve vodě pro kojence a batolata ve Slovinsku podle programu FREDS Swim Academy (FSA). Zjistit více >>
 • D. Maier-Fiebinger Rakousko
  Sobota11.00
  Způsob používání našich plaveckých pomůcek swimtrainer Classic Zjistit více >>
 • Hugo Lavalle Itálie
  Sobota14.00
  Metody práce s dětmi v italské škole v raném dětství včetně práce s hendikepovanými dětmi Zjistit více >>
 • Mag.a Marion Falzeder Rakousko
  Sobota11.30
  Jakou roli sehrává při výuce kojeneckého plavání rodič a jakou instruktor Zjistit více >>
 • Monika Zemanová Slovensko
   
  Účast v řízených diskuzích Zjistit více >>
 • Sharron Crowley Kanada
  Neděle9.00
  Nejčastěji používané pomůcky Zjistit více >>
 • Terje Stakset Norsko
  Sobota12.00
  Co dělá instruktora opravdu skvělým instruktorem Zjistit více >>
 • Tytti Soini Finsko
  Sobota16.30
  Nejčastěji používané pomůcky Zjistit více >>
 • Beatriz Esesarte Mexiko
  Sobota15.00
  Role instruktora a rodiče při výuce plavání kojenců a batolat Zjistit více >>
 • Shawn Tomlinson Anglie
  Pátek17.00
  Poznatky z oblasti plavání rodičů s dětmi Zjistit více >>
 • Judy Watts Austrálie
  Sobota14.30
  Plavání s dětmi od 3. měsíce do 6. měsíce věku v Austrálii Zjistit více >>
 • Basia Szpak-Borst Holandsko
  Pátek18.00
  Vodní začátky Zjistit více >>
 • Zsuzsanna Perjési Grózingerné Maďarsko
  Pátek17.30
  Nejběžnější pomůcky, jak je používat a jak s nimi pracovat Zjistit více >>

Aktuality

PRVNÍ OCHUTNÁVKA 27.10.2014 14:07:01Vážení přátelé, víme jak netrpělivě čekáte na fotografie a reportážní filmy z naší 1. Mezinárodní konference instruktorů plavání kojenců a batolat, která úspěšně proběhla od 3.10.-5.10. 2014 v Třinci. Zatím jsme ve fázi zpracovávání množství záběru a vybíráme ty hezké, milé a vypovídající. Zatím vám posíláme jen malou vlaštovku na tomto odkazu, abyste oživili vzpomínky... http://www.kenny.cz/8102014-Fotoreportaz-1-mezinarodni-konference-je-uspesne-za-nami Brzy bude více... Hezké podzimní dny přeje CAIPA