čeština

Přednášející

Tytti Soini Finsko
29.9.1969

4.10.2014 16.30 - 17.00

Nejčastěji používané pomůcky

jak je využíváme a jak s nimi pracujeme v jednotlivých věkových obdobích ve Finsku.

Cíl přednášky

  • Osvětlení holistického přístupu finského dětského a rodinného plavání pro posluchače, stejně jako diskuse o teoretických základech a principech.
  • Zásady vytváření osnov, a to jak pro školení instruktorů, tak i pro individuální plánování plaveckých aktivit a praktické provádění celkového způsobu používání hraček a pomůcek.

Obsah přednášky

  • Finská metoda dětského plavání vyvinuta v průběhu jeho 30. let dlouhé historie a více a více soustředěna na děti a individuálně orientované způsoby.
  • Celostní ohled na vývojová stádia dítěte jako výchozí bod všech aktivit.
  • Různé hračky a pomůcky podporující cíle, využití různého vybavení s dětmi různého věku a vývojových stádií.
  • Teoretická znalost pohybového vývoje stejně jako spojení s učením a kognitivním zpracováním v pozadí výuky plavání kojenců a batolat.
  • Teorie raných interakcí a upevnění vývoje, stejně jako teorie různých dětských temperamentů.
  • Posilování vlastní účasti dítěte a umožnění jejich tvůrčí činnosti.
  • Vnímání dětského a rodinného plavání jako hodnotné činnosti, která spojuje celou rodinu.
  • Výcvik instruktorů založený na znalostech a hodnotách.

Vystudovala

Magistr sportovních věd, ergoterapeut (Master of Sports Science, Occupational Therapist).

Pracuje

Finská Federace Výuky Plavání a Záchranářství (Finnish Swimming Teaching and Lifesaving Federation) jako předsedkyně dětského a rodinného plaveckého výboru, pedagog / trenér.

Životopis

Má magisterský titul v oboru sportovních věd a je také ergoterapeutka.

Kromě toho má pedagogické kompetence ve výuce.

Ukončila studium v oboru psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

Ve své pracovní kariéře se inspirovala pochopením celostního blaha dětí a způsobům, jakými se chovají. Předtím, než nastoupila jako referent plánování (dětské tělesné výchovy), pracovala asi osm let v dětském domově s dětmi a mladými lidmi.

Podílela se na dětském a rodinném plavání celou svou dospělost.

Kromě práce instruktorky pracovala v dětském a rodinném plaveckém výboru finské výuky plavání a Záchranářské federaci od roku 1995, kde je předsedou výboru od roku 2002.

Kromě práce ve výboru působí jako pedagog / trenér ve federaci po téměř 19 let.

Výsledky činnosti

Soini, Tytti. 2004. Sukellus vauva-ja perheuintiin (potápění dětí a rodinné plavání), lze nalézt v knize Sirpa Arvonen, s názvem Porukalla.

Perheliikuntaohjaajan käsikirja (Příručka rodinného cvičení pro instruktory). Helsinki. Edita Prima Oy, 179-185.

Materiály pro kurzy dětského a rodinného koupání.

Vauvan Kirja (Baby book). Vauva-ja perheuinti - aktiivisen elämän alku (Baby-a rodinné plavání: počátek aktivního života). Espoo. Kustannus Oy Maamerkki, 104-106.

Internetové články (www.suh.fi/vauva- ja perheuinti)

Několik rozhovorů ve finských médiích.

Záliby a koníčky

Je matkou tří sportujících dcer a manželka P.E. učitele. Většinu svého volného času tráví s dětskými koníčky, fotbalem a potápěním s odrazovým můstkem. Ráda zůstává fit tím, že dělá jógu, tenis, posiluje a běhá. Během léta také ráda tráví svůj volný čas na letní chatě na malém ostrově, kde je to možné plavat a pádlovat v krásném jezeře s čistou vodou.

Na podzim si užívá sběru hub v lese.