čeština

Přednášející

Barbara Kiedroń Česká republika
13.7.1974

3.10.2014 15.00 - 15.30

Plavání kojenců a batolat v ČR od historie po současnost.

Vystudovala

Střední Pedagogická škola- obor učitelství pro mateřské školy

Univerzita Palackého V Olomouci filozofická fakulta obor psychologie

Další vzdělání

Pracuje

- jako předseda České asociace psychomotorický aktivit kojenců, batolat a dětí předškolního věku

- vede Soukromou psychologickou poradnu

- odborný lektor rekvalifikačních kurzů na Instruktora plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Životopis

- od roku 1994 Instruktor plavání kojenců, batolata dětí předškolního věku

- od roku 1997 – psycholog školského poradenského zařízení

- od roku 1998 – odborný lektor rekvalifikačních kurzů Instruktora plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku

od roku 2010 ředitelka vzdělávání Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové

od roku 2013 – předseda ČAIPA

Výsledky činnosti

Publikační činnost v časopisech pro rodiče

Záliby a koníčky

Lyžování , tanec, malba a designe.