čeština

Důvod založení ČAIPA

Eva Kiedroňová se celý život zabývá prací s kojenci a batolaty, rozvíjí metodiku péče o dítě, spolupracuje s odborníky a velkou energii vkládá do rozšíření myšlenky správné manipulace s kojenci a péči o dítě pro širokou veřejnost. Eva Kiedroňová fandí všem, kteří nabízejí programy pro rodiče s nejmenšími dětmi a snaží se nabídnout kvalitní a odborné služby. Jejím velkým přáním je podpořit odborníky i rodiče, proto iniciovala založení české asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat předškoláků.

Důvodem založení České asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků (ČAIPA) byla také skutečnost, že rok od roku se výrazně zvyšuje zájem o aktivity s nejmenšími dětmi, které rodiče vyhledávají s cílem podpořit zdraví a kvalitní rozvoj svého dítěte již od narození. Proto se také v posledních letech doslova rozmohly organizace, které tyto programy nabízejí. Jedná se např. o kurzy péče o dítě, nácvik manipulace s dítětem vč. koupání novorozenců a kojenců, cvičení s dětmi od 2. měsíce věku, masáže kojenců a batolat, znakovou řeč, hudební výchovu s rytmizací a melodizací, otužování, cvičení rodičů s kočárky v přírodě, plavání kojenců, batolat a předškoláků, saunování dětí, jógu, hudebně pohybové a taneční aktivity rodičů s nejmenšími dětmi, hry na podporu psychomotorického vývoje dítěte a další. 

Na jedné straně je potřeba vážit si každého organizátora, který je ochoten věnovat se tak malým dětem a je důležité podpořit každého nadšence, který má chuť věnovat se s plnou zodpovědností pohybovým aktivitám rodičů s dětmi co nejdříve po narození, a tím pomáhat rodičům při vytváření správného základu pro zdravý vývoj dítěte. Na straně druhé není možno přehlížet, že tyto aktivity se často rozvíjejí velmi živelně, v nekvalitních podmínkách a mnohdy bez potřebného kvalitního odborného vzdělání či dostatečné praxe

Výsledný dopad některých aktivit na zdraví a psychomotorický vývoj některých dětí i četné prezentace a názory na internetových sociálních sítích prokazují velmi nepříznivou skutečnost, že kvalita výuky i odborná úroveň dané činnosti nebezpečně klesá. Příčinou je většinou způsob a forma výuky i předávání zkušeností novým instruktorům řetězovitě, a to od žáků a začátečníků na další a další nadšence nedostačujícím a neodborným způsobem. Kvalitně nastavená původní metodika i organizace se postupně stává stále zkreslenější a méně precizní napodobeninou. Nic netušící rodiče většinou nejsou schopni v plném rozsahu rozeznat, zda investují v dobré víře svůj drahocenný čas, energii a peníze do skutečně smysluplné a kvalitní aktivity prospěšné celkovému vývoji i zdraví svého dítěte nebo pouze do lákavé, moderní a na první pohled dobře vypadající cenově dostupné činnosti blízko svého bydliště pod vedením milých a laskavých organizátorů, přestože jsou ve výsledku vedeni k přetěžování či omezování vývoje dítěte, k neodborným činnostem ústícím v nežádoucí či patologické projevy dítěte, nebo dokonce k odklonění kvality či až k retardaci (opoždění) jeho celkového vývoje.

Vzhledem ke skutečnosti i stanovisku odborníků, že první roky života dítěte jsou považovány za nejchoulostivější a současně za nejdůležitější období v životě člověka, ve kterém dítě prochází nejbouřlivějším vývojem, se stalo naléhavou potřebou, aby toto odvětví mělo organizaci, která by na jedné straně podporovala šíření, kvalitu i úroveň organizace výše uvedených aktivit, ale současně chránila i střežila zájmy a práva dětí, rodičů i organizátorů.

V zájmu získání a posléze zachování důvěry odborníků i rodičů je velmi důležité udělat vše proto, aby vznikl podpůrný vzdělávací i kontrolní systém a poté celorepublikový přehled organizací v jednotlivých lokalitách, které pracují na vysoké odborné úrovni v souladu s právy, potřebami a psychomotorickou vyspělostí dítěte, dodržují autorská práva autora metodiky, jím doporučený postup, organizaci kurzů i lekcí, hygienické zásady, bezpečnostní opatření, zákony i legislativu a které budou označeny dohodnutou značkou kvality ČAIPA.

Přednášející

 • Eva Kiedroňová Česká republika
  Pátek17.30
  Ukázkové lekce plavání rodičů s dětmi 3-6 měs. a 6-12 měs. věku Zjistit více >>
 • Barbara Kiedroń Česká republika
  Pátek15.00
  Plavání kojenců a batolat v ČR od historie po současnost. Zjistit více >>
 • E. Santos Veloso Portugalsko
  Sobota9.00
  Vývoj nácviku dětského dýchání Zjistit více >>
 • Carlos Santos Portugalsko
  Sobota9.00
  Výuka instruktorů dětského plavání Zjistit více >>
 • S. Rossi Madormo Brazílie
  Sobota9.00
  Význam a způsob nácviku výdechů do vody a potápění dětí Zjistit více >>
 • Raffaele Madormo Brazílie
  Sobota9.00
  Význam a způsob nácviku výdechů do vody a potápění dětí Zjistit více >>
 • Dorica Šajber, Ph.D. Slovinsko
  Neděle11.30
  Cvičení ve vodě pro kojence a batolata ve Slovinsku podle programu FREDS Swim Academy (FSA). Zjistit více >>
 • D. Maier-Fiebinger Rakousko
  Sobota11.00
  Způsob používání našich plaveckých pomůcek swimtrainer Classic Zjistit více >>
 • Hugo Lavalle Itálie
  Sobota14.00
  Metody práce s dětmi v italské škole v raném dětství včetně práce s hendikepovanými dětmi Zjistit více >>
 • Mag.a Marion Falzeder Rakousko
  Sobota11.30
  Jakou roli sehrává při výuce kojeneckého plavání rodič a jakou instruktor Zjistit více >>
 • Monika Zemanová Slovensko
   
  Účast v řízených diskuzích Zjistit více >>
 • Sharron Crowley Kanada
  Neděle9.00
  Nejčastěji používané pomůcky Zjistit více >>
 • Terje Stakset Norsko
  Sobota12.00
  Co dělá instruktora opravdu skvělým instruktorem Zjistit více >>
 • Tytti Soini Finsko
  Sobota16.30
  Nejčastěji používané pomůcky Zjistit více >>
 • Beatriz Esesarte Mexiko
  Sobota15.00
  Role instruktora a rodiče při výuce plavání kojenců a batolat Zjistit více >>
 • Shawn Tomlinson Anglie
  Pátek17.00
  Poznatky z oblasti plavání rodičů s dětmi Zjistit více >>
 • Judy Watts Austrálie
  Sobota14.30
  Plavání s dětmi od 3. měsíce do 6. měsíce věku v Austrálii Zjistit více >>
 • Basia Szpak-Borst Holandsko
  Pátek18.00
  Vodní začátky Zjistit více >>
 • Zsuzsanna Perjési Grózingerné Maďarsko
  Pátek17.30
  Nejběžnější pomůcky, jak je používat a jak s nimi pracovat Zjistit více >>

Aktuality

PRVNÍ OCHUTNÁVKA 27.10.2014 14:07:01Vážení přátelé, víme jak netrpělivě čekáte na fotografie a reportážní filmy z naší 1. Mezinárodní konference instruktorů plavání kojenců a batolat, která úspěšně proběhla od 3.10.-5.10. 2014 v Třinci. Zatím jsme ve fázi zpracovávání množství záběru a vybíráme ty hezké, milé a vypovídající. Zatím vám posíláme jen malou vlaštovku na tomto odkazu, abyste oživili vzpomínky... http://www.kenny.cz/8102014-Fotoreportaz-1-mezinarodni-konference-je-uspesne-za-nami Brzy bude více... Hezké podzimní dny přeje CAIPA