čeština

Přednášející

Dorica Šajber, Ph.D. Slovinsko
8.10.1965

5.10.2014 11.30 - 12.00

Cvičení ve vodě pro kojence a batolata ve Slovinsku podle programu FREDS Swim Academy (FSA).

Vystudovala

Získala doktorát v oboru kineziologie.

Pracuje

Je zaměstnána na fakultě sportů v Ljubljani, v oddělení plavání

V současné době je předsedou velké rady činnosti výboru Plaveckého svazu Slovinska

Je hlavní trenérkou pro školení plaveckých instruktorů v Plaveckém svazu Slovinska

Životopis

V minulosti závodně plavala, poté se stala plaveckým trenérem na 10 let v plaveckém klubu Ilirija (národní šampion v té době).

Studovala v Lublani na Fakultě tělovýchovy.

Pracovala jako profesorka sportovní výchovy na základní škole pro nevidomé a slabozraké, později dělala stejnou práci na střední škole.

Od roku 1993 byla zaměstnána na Fakultě tělovýchovy v Lublani, kde skončila svůj magisterský titul v roce 1997 a v roce 2000 dokončila své doktorské studium.

Pracuje v oddělení plavání. U plaveckého svazu Slovinska vede rekreační programy ve vodě a školení. Trénuje učitele a trenéry plavání i učitele pro plavání kojenců a batolat. Je také členem National Examining Board for swimming and water rescuing (Národní Zkušební Komise pro koupání a vodní záchranářství).

Výsledky činnosti

Byla průkopnicí dětského plavání ve Slovinsku. Napsala program a knihu o plavání kojenců a batolat s názvem Plavanje od rojstva do šole (Koupání od narození až po školu)

Je autorkou a spoluautorkou řady knih a článků, z nichž je zvláštní pozornost věnována první e-knize ve Slovinsku o metodice plavání.

Záliby a koníčky

Její práce je i jejím koníčkem.

Miluje plavání, které studuje jak odborně, tak vědecky.