čeština

Přednášející

Uwe Legahn Německo
25.12.1947

5.10.2014 12.00 - 12.30

Aquapedagogika,výuka plavání – časně, bezpečně a všestranným způsobem

Cíl přednášky

Aquapedagogika popisuje moderní, na dítě orientovaný přístup při výuce plavání.

Na rozdíl od většiny pedagogických přístupů v Německu, které učí prsa – nejkomplexnější techniku - jako primární techniku a hlavně nastavuje jako nejmladší věk výuky plavání první stupeň, Aquapedagogika je založena na vývojové fázi dětí a začíná učit plavat v předškolním věku mezi 3 a 4 rokem. V počátečních fázích učení jsou správné plavecké techniky většinou ignorovány ve prospěch bezpečnostních aspektů a základní pedagogiky.

Aquapedagogika je na rozdíl od konvenčních přístupů založena na nepřetržitém vzdělávání ve vodě od dětského plavání k profesionálnímu sportu. Jedním z cílů je, aby se dítě stalo bezpečným plavcem dlouho před dosažením školního věku.

Obsah přednášky

Ústředním tématem Aquapedagogiky je bezpečnost, tedy "techniky přežití", které jsou srovnatelné s částmi vozidel, jako jsou klimatizace, airbag, bezpečnostní pás, opěrka hlavy a deformační zóna.

Výukou těchto technik se děti stávají bezpečnými a všestrannými plavci dlouho před dosažením školního věku.

Mají náskok několik let před svými vrstevníky, získají sebevědomí a sociální dovednosti.

Tyto děti zvládájí velice snadno drobné nehody, které se dějí každý den a shledávájí je neškodnými, zatímco neskušené děti častěji reagují neadekvátně a jsou jednodušeji zranitelné.

Aquapedagogika zajištuje významný krok k prevenci nehod. Aquapedagogika je vyzkoušená a osvědčená vzdělávací koncepce vedoucí ke vzdělání bezpečného a zdravého plavce a snižuje počty smrtelných nebo traumatických úrazů ve vodě.

Vystudovala

Učitelství.

Další vzdělání

Pracuje

DELPHIN Akademie pro Aquapedagogiku jako generální ředitel.

Životopis

Narodil se v roce 1947, jako jeden ze 4 dětí. Na základní škole začal jako učeň – referent v oddělení mládeže v Hamburku.

Studium zakončil jako učitel tělesné výchovy v systému veřejných škol, kde poté učit 40 let. Od roku 1977 se velkou část svého volného času věnoval výuce plavání malých dětí - něčemu, co nikdo jiný nedělal, díky pevné víře, že dítě není schopno komplexního motorického učení do věku pěti nebo šesti let.

Roku 1977 založil soukromou plaveckou školu, která trvá do dnes.

V roce 1999 se podílel na založení akademie (DAAP) vyučující instruktory.

V roce 2001 spoluinicioval založení německé plavecké školy ASSC. (BvAP).

Výsledky činnosti

Kniha a video "Im Wasser zu Hause" 1999.

Kniha "AquaPädagogik, früh, sicher und vielseitig Schwimmen" 2007.

DVD (rodinné a profesionální verze) "AquaPädagogik, früh, sicher und vielseitig Schwimmen" 2012.

Založení společnosti Delphin Akademie für AquaPädagogik 1999.

Založení německé Swimschool ASSC. BvAP 2000.

Projevy a semináře po celém světě (Evropa, Argentina, Nový Zéland, Čína, USA).

Záliby a koníčky

Je plně oddaný učitel.

Výuka a učení se z výuky je jeho vášeň.

Je velmi šťastný, že může říci, že jeho práce je i jeho koníčkem.