čeština

Přednášející

Eva Kiedroňová Česká Republika
13.7.1963

4.10.2014 15.30 - 16.00

Rozvoj základních plaveckých dovedností a pohybů u dětí od narození do 3 let v souladu s jejich potřebami, PMV i správnou manipulací metodou Evy Kiedroňové

Cíl přednášky

Cílem přednášky je vyzvat všechny instruktory kojeneckého plavání na celém světě, aby rodiče nejdříve naučili rozumět potřebám a možnostem psychomotorického vývoje dítěte, poté je naučili s dětmi správně manipulovat, nastavit a dodržovat pravidelný denní režim i rituály při běžné péči, do které zakomponují také každodenní koupání propojené s nácvikem základních plaveckých dovedností i pohybů, a to ihned od narození.

Obsah přednášky

Obsahem přednášky je přiblížení potřeb dítěte i významu správné manipulace a stimulace dítěte nejenom při běžné péči, ale také při plavání s kojenci, s ohledem na jeho psychomotorický vývoj. Přednáška bude probíhat formou prezentace v Power pointu a filmu.

5.10.2014 15.30 - 16.00

Ukázkové lekce plavání rodičů s dětmi 3-6 měs. a 6-12 měs. věku pod vedením instruktora metodou Evy Kiedroňové

Cíl přednášky

Cílem přednášky je představit ideální místo, formu a obsah výuky plavání rodičů s dětmi postupně od narození do 1 roku, a to zábavnou a současně výukovou formou, ve které se naučí rodiče s dítětem nejenom plavat, ale také s ním komunikovat a stimulovat ho k jeho ideálnímu psychomotorickému vývoji.

Obsah přednášky

Obsahem přednášky je ukázka ideálního místa, obsahu a způsobu výuky plavání rodičů s novorozenci a dětmi do 3. měsíce věku, poté s dětmi od 3-6 měsíce a nakonec od 6. měsíce do 1 roku tak, aby byla pro rodiče s dětmi nejenom příjemná, milá a zajímavá, ale zároveň výuková, podnětná a inspirující.

Vystudovala

Střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra v Novém Jičíně

Nástavbové studium v oboru Fyzioterapeut v Ostravě

Aplikovanou tělesnou výchovu na UP v Olomouci.

Pracuje

Česká asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků,o.s. (ČAIPA) jako prezidentka

Baby Club Kenny, s.r.o. jako ředitelka

Institut vzdělávání Evy Kiedroňové, o.s. jako představitelka

Životopis

Roku 1985 zahájila činnost "plavání" kojenců a batolat v Třinci ve vanách a v saunovém bazénku na vlastní pěst.

Později zavedla poradny psychomotorického vývoje dítěte a zahájila pravidelná školení instruktorů z celé ČR.

Sepsala rozsáhlá metodická skripta, která rozesílala zájemcům po celé ČR i SR.

S týmem instruktorů rozšířila svou činnost po více než 45 center po celé ČR.

Roku 1991 vydala metodickou publikaci a film „Jak se rodí vodníčci“.

Později zahájila kurzy pro těhotné (plavání, cvičení, psychoprofylaktická příprava, relaxace, masáže, nácvik manipulace a péče o dítě).

V roce 1993 se zúčastnila Mezinárodní konference o plavání kojenců a batolat v Buenos Aires v Argentině, kde její metodika zaznamenala obrovský úspěch.

Roku 2004 vydala publikaci a natočila film“ Něžná náruč rodičů“.

Téhož roku pod stejným názvem zavedla rozsáhlý program pro rodiče i odborníky.

O rok později založila „Přístav dětství, o.s.“.

Roku 2007 realizovala velký projekt „Rodinné plavání“, založila vzdělávací systém instruktorů a rovněž vytvořila nové metodické materiály „Krok po kroku“, stejně jako metodické filmy, které se staly velkým pomocníkem pro instruktory v celé České i Slovenské republice.

Roku 2008 přednášela v programech pro nastávající rodiče i rodiče s dětmi, a to v 18 místech po celé ČR.

O rok později navázala výhradní spolupráci s firmou Baby Signs a zařadila znakovou řeč do programu Baby klubu Kenny.

Poté, roku 2010, vydala publikaci „Rozvíjej se, děťátko“.

Téhož roku se stává pravidelným hostem velmi oblíbeného pořadu „Sama doma“ České televize, který sledují s velkým zájmem rodiče s malými dětmi. Její hostování pokračují dodnes.

Později zahájila žádané internetové poradny a vydala novou publikaci nazvanou „Jak se rodí vodníčci - 1. díl“ a rozšířila v oblíbené kurzy „Něžná náruč rodičů“ do zahraničí.

V roce 2013 se účastnila mezinárodního kongresu v rakouském Linzu.

V současné době natáčí celý soubor vzdělávacích internetových kurzů pod názvem „Šťastné dítě“.

Výsledky činnosti

Je autorkou komplexní metodiky péče o dítě, která podporuje kvalitní rozvoj dítěte v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem.

Díky programům komplexní sítě center Baby klubů Kenny předává již téměř 30 let své zkušenosti rodičům nejmenších dětí po celé ČR.

Prostřednictvím Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové školí nové instruktory z ČR i zahraničí.

Své zkušenosti sepsala do publikací „Něžná náruč rodičů“, „Rozvíjej se, děťátko…“ či „Jak se rodí vodníčci“. Vydala metodické materiály a filmy „Krok po kroku“ a natáčí soubor vzdělávacích internetových kurzů „Šťastné dítě“.

Je pravidelným hostem pořadu České televize „Sama doma“.

Je autorkou oblíbených internetových vzdělávacích kurzů pod názvem Šťastné dítě.

Záliby a koníčky

Její práce je jejím největším koníčkem.

Velmi ráda pozoruje příčiny a následky chování rodičů k dětem na reakce dětí.

S oblibou vymýšlí nové programy a přístupy rodičů k malým dětem.

S láskou pečuje o svůj domov, zahrádku, rodinu a milovanou vnučku Kristýnku.